మా గురించి

మరిన్ని మంచి విషయాలు మా గురించి తెలుసుకోండి

వాస్తవ లక్ష్యం & శాంతి

ఇస్లాం ను సాదారణ& సులువైన పద్దతిలో వివరించండి

మేము ఇస్లాం మతం యొక్క వాస్తవికతను మరియు దీని సౌందర్యాన్ని స్నేహపూర్వకంగా మ్రుదువైన పద్దతితోమరియు కారుణ్య మార్గంలో, ఆహ్లాదకరమైన, ప్రత్యేకమైన పద్ధతులను ఉపయోగించి వాస్తవాలను ముస్లీమేతర సహోదరులకు వివరిస్తూ ఆనందం పొందుతాము. మా దాయీలు మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వుట కు 24/7 అందుబాటులో ఉంటారు.

మేము ఎల్లప్పుడు మీకు ఒక క్లిక్ దగ్గర లొ ఉంటాము. మాతొ ఈరొజు చెరంది!

మాట్లాడుకుందాం! ఇప్పుడే ఉచిత లైవ్ చాట్ కోసం చేరండి!