Tao    Sugo    Mesias

HESUS

Halos 2 bilyong Kristiyano at mahigit 1.5 bilyong Muslim ay naniniwala sa kanya, ganunpaman si Hesus marahil ang pinakamaling ipinaunawa at ipinakilala sa kasaysayan. Makisali sa amin sa Libreng Live Chat upang masaliksik at mabigyang linaw si Hesus - kanyang buhay, aral, pagkatao at misyon. Pag-aralan ang tungkol sa mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanidad at Islam. Tuklasin kung paano hinamon ng Qur'an ang tradisyonal na ulat ng Simbahan, at ang pagsiwalat ng mga hindi mapapanaligan at maliwanag na pagpapaunawa kay Hesus at ng kanyang tunay na mensahe.

Kami ay Available!

Ang aming mga operators ay bukas mula
Sunday: 5am-12mn
Monday-Thursday: 24 oras
Friday: 12mn-3am & 11am-10pm
Saturday: 12mn-2am & 5am-9pm

Makipag-Ugnayan Sa Amin

Mag-iwan ng mensahe at kaagad kaming makikipag-ugnayan sa'yo