Hayaan Mong Tulungan Ka Namin

Yumakap sa Islam

Ikaw ba'y talagang nais mag-Muslim? Kami'y natutuwa at nagagalak na tulungan ka sa napakagandang pasyang ito. Ang pagyakap sa Islam ay napakadali lang. Ang kailangan lang; ang maunawaan at tanggapin ang anim na mahahalagang haligi ng pananampalataya sa Islam, dahil ikaw ay papasok sa panghabang-buhay na pangako. Pagkatapos ay kailangan mong magpahayag ng pananampalataya na tinatawag na Shahada para maging Muslim. Ganyan kadali! Kung handa ka na sa bagong-buhay bilang Muslim, sumali sa aming 'Live Chat' ngayon at makausap ang kababayang Muslim. Kami ay masaya na gabayan ka sa pagsasabi ng Shahada.

Kami ay Available!

Ang aming mga operators ay bukas mula
Sunday: 5am-12mn
Monday-Thursday: 24 oras
Friday: 12mn-3am & 11am-10pm
Saturday: 12mn-2am & 5am-9pm

Makipag-Ugnayan Sa Amin

Mag-iwan ng mensahe at kaagad kaming makikipag-ugnayan sa'yo